-Subvenciˇns ßs actividades de distribuciˇn para industrias culturais: convocatoria

Estado: Convocadas

Data de publicación: 5 de maio de 2021

Dotación: 460.000 euros

Prazo de presentación: Do 6 de maio ao 7 de xuño de 2021 (concorrencia non competitiva)

Prazo de resolución: 5 meses

Presentación das solicitudes: A presentación electrónica é obrigatoria, a través do formulario normalizado (Anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (Procedemento: CT402C).

Convocatoria: DOG núm. 84, de 5 de maio de 2021