-Axudas do Igape con apoios específicos ás produtoras audiovisuais no programa de financiamento para pemes


[29/06/2021] Publicada no DOG a Resolución do 18 de xuño de 2021 pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do marco de aopio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas (financiamento Igape-pemes), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 en réxime de concorrencia non competitiva. (Código de procedemento IG535A).

-RESOLUCIÓN

-EXTRACTO


  •