Colección Ars Gallaeciae Musicae

Agra Nova


Nº7. Villancico Extrafino. Retablo escénico en catro cadros

Autor/es: Música, Juan Pérez Berná. Libreto, Miguel Hernández

Edita : AGADIC - Dos Acordes
ISMN: 979-0-801249-00-5 (AGADIC)
ISMN: 979-0-801231-47-5 (Dos Acordes)
D.L.: Vg 238-2009
PVP: 35 euros


Nº6. Meditacións sobre un bemol. Para piano

Autor/es: José Luis Pedrosa

Edita : AGADIC - Dos Acordes
ISMN: 979-0-9013138-7-3 (AGADIC)
ISMN: 979-0-801231-37-6 (Dos Acordes)
D.L.: Vg 1356-2008
PVP: 15 euros


Nº5. Concerto para saxofón e 7 instrumentos

Autor/es: Xabier Mariño

Partitura e partes
Edita : IGAEM - Dos Acordes
ISMN: M-9013138-4-2 (IGAEM)
ISMN: M-801231-37-6 (Dos Acordes)
D.L.: Vg 1299-2007
PVP: 20 euros


Nº4. Rehabilitación no Lavadoiro da Ribeira

Autor/es: Gloria Rodríguez Gil

Partitura e partes
Edita : IGAEM - Dos Acordes
ISMN: M-9013138-3-5 (IGAEM)
ISMN: M-801231-36-9 (Dos Acordes)
D.L.: Vg 1298-2007
PVP: 18 euros

Nº3. Inquedanzas

Autor/es: Pablo Beltrán

Partitura e partes
Edita : IGAEM - Dos Acordes
ISMN: M-9013138-2-8 (IGAEM)
ISMN: M-801231-35-2 (Dos Acordes)
D.L.: Vg 1297-2007
PVP: 18 euros


Nº2. Sinfonietta en Fa

Autor/es: Fernando Alonso

Edita : IGAEM - Dos Acordes
ISMN: M-9013123-0-4 (IGAEM)
ISMN: M-801231-25-3 (Dos Acordes)
D.L.: Vg 111-2007
PVP: 30 euros


Nº1. Sonata para piano

Autor/es: Carlos Cambeiro

Edita : IGAEM - Dos Acordes
ISMN: M-9013123-9-5 (IGAEM)
ISMN: M-801231-24-6 (Dos Acordes)
D.L.: Vg 110-2007
PVP: 18 euros